source: rtems/c/src/lib/libbsp/i960/rxgen960/startup/sctns.S @ 5ee66da

4.104.114.84.95
Last change on this file since 5ee66da was 5ee66da, checked in by Joel Sherrill <joel.sherrill@…>, on 10/27/99 at 15:57:19

Moved sctns.s to sctns.S per GNU conventions.

  • Property mode set to 100644
File size: 6.7 KB
Line 
1        .file   "sctns.c"
2gcc2_compiled.:
3___gnu_compiled_c:
4.stabs "/usr/src/rtems-970904/c/src/lib/libbsp/i960/pmc901/startup/",100,0,0,Ltext0
5.stabs "sctns.c",100,0,0,Ltext0
6.text
7Ltext0:
8.stabs "int:t(0,1)=r(0,1);-2147483648;2147483647;",128,0,0,0
9.stabs "char:t(0,2)=r(0,2);0;255;",128,0,0,0
10.stabs "long int:t(0,3)=r(0,3);-2147483648;2147483647;",128,0,0,0
11.stabs "unsigned int:t(0,4)=r(0,4);0;-1;",128,0,0,0
12.stabs "long unsigned int:t(0,5)=r(0,5);0;-1;",128,0,0,0
13.stabs "long long int:t(0,6)=r(0,1);01000000000000000000000;0777777777777777777777;",128,0,0,0
14.stabs "long long unsigned int:t(0,7)=r(0,1);0000000000000;01777777777777777777777;",128,0,0,0
15.stabs "short int:t(0,8)=r(0,8);-32768;32767;",128,0,0,0
16.stabs "short unsigned int:t(0,9)=r(0,9);0;65535;",128,0,0,0
17.stabs "signed char:t(0,10)=r(0,10);-128;127;",128,0,0,0
18.stabs "unsigned char:t(0,11)=r(0,11);0;255;",128,0,0,0
19.stabs "float:t(0,12)=r(0,1);4;0;",128,0,0,0
20.stabs "double:t(0,13)=r(0,1);8;0;",128,0,0,0
21.stabs "long double:t(0,14)=r(0,1);8;0;",128,0,0,0
22.stabs "complex int:t(0,15)=s8real:(0,1),0,32;imag:(0,1),32,32;;",128,0,0,0
23.stabs "complex float:t(0,16)=r(0,16);4;0;",128,0,0,0
24.stabs "complex double:t(0,17)=r(0,17);8;0;",128,0,0,0
25.stabs "complex long double:t(0,18)=r(0,18);8;0;",128,0,0,0
26.stabs "void:t(0,19)=(0,19)",128,0,0,0
27.stabs "sctns.h",130,0,0,0
28.stabn 162,0,0,0
29.stabs "pmc901_memmap.h",130,0,0,0
30.stabn 162,0,0,0
31        .align 4
32.stabs "ledcyc:F(0,19)",36,0,13,_ledcyc
33        .globl _ledcyc
34        #  Function 'ledcyc'
35        #  Registers used: g0 g1 g4 g5 g6 g7 cc
36        #                 
37_ledcyc:
38.stabn 68,0,13,LM1-_ledcyc
39LM1:
40        addo    16,sp,sp
41        #Prologue stats:
42        #  Total Frame Size: 16 bytes
43        #  Local Variable Size: 16 bytes
44        #End Prologue#
45.stabn 68,0,14,LM2-_ledcyc
46LM2:
47LBB2:
48.stabn 68,0,18,LM3-_ledcyc
49LM3:
50        ld      _led_array,g1
51.stabn 68,0,19,LM4-_ledcyc
52LM4:
53        mov     1,g6
54L9:
55.stabn 68,0,21,LM5-_ledcyc
56LM5:
57        cmpibge 9,g6,L10
58.stabn 68,0,22,LM6-_ledcyc
59LM6:
60        mov     1,g6
61L10:
62.stabn 68,0,23,LM7-_ledcyc
63LM7:
64        ldob    (g1)[g6*1],g4
65.stabn 68,0,24,LM8-_ledcyc
66LM8:
67        mov     1,g5
68        ldconst 0xffff,g0
69        addo    31,2,g7 # ldconst 33,g7
70.stabn 68,0,23,LM9-_ledcyc
71LM9:
72        stob    g4,-1073741312
73L14:
74.stabn 68,0,25,LM10-_ledcyc
75LM10:
76        ld      -12(sp),g4
77.stabn 68,0,24,LM11-_ledcyc
78LM11:
79        addo    g5,1,g5
80.stabn 68,0,25,LM12-_ledcyc
81LM12:
82        addo    g4,g7,g4
83        st      g4,-16(sp)
84.stabn 68,0,24,LM13-_ledcyc
85LM13:
86        cmpibge g0,g5,L14
87.stabn 68,0,26,LM14-_ledcyc
88LM14:
89        addo    g6,1,g6
90.stabn 68,0,27,LM15-_ledcyc
91LM15:
92        b       L9
93.stabn 68,0,28,LM16-_ledcyc
94LM16:
95LBE2:
96.stabs "k:(0,1)",128,0,17,-16
97.stabs "m:(0,1)",128,0,17,-12
98.stabn 192,0,0,LBB2-_ledcyc
99.stabn 224,0,0,LBE2-_ledcyc
100        .align 4
101.stabs "copyCodeToRom:F(0,19)",36,0,31,_copyCodeToRom
102        .globl _copyCodeToRom
103        #  Function 'copyCodeToRom'
104        #  Registers used: g0 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 cc
105        #                 
106        .globl  copyCodeToRom.lf
107        .leafproc       _copyCodeToRom,copyCodeToRom.lf
108_copyCodeToRom:
109        lda    LR2,g14
110copyCodeToRom.lf:
111        mov    g14,g3
112        mov    0,g14
113.stabn 68,0,31,LM17-_copyCodeToRom
114LM17:
115.stabn 68,0,32,LM18-_copyCodeToRom
116LM18:
117LBB3:
118.stabn 68,0,40,LM19-_copyCodeToRom
119LM19:
120        ldconst _codeRamStart,g6
121.stabn 68,0,41,LM20-_copyCodeToRom
122LM20:
123        st      g14,(g6)
124.stabn 68,0,42,LM21-_copyCodeToRom
125LM21:
126        ld      (g6),g4
127.stabn 68,0,39,LM22-_copyCodeToRom
128LM22:
129        mov     1,g2
130.stabn 68,0,42,LM23-_copyCodeToRom
131LM23:
132        cmpobne 0,g4,L18
133.stabn 68,0,45,LM24-_copyCodeToRom
134LM24:
135        subo    1,0,g5  # ldconst -1,g5
136        st      g5,(g6)
137.stabn 68,0,46,LM25-_copyCodeToRom
138LM25:
139        ld      (g6),g4
140.stabn 68,0,44,LM26-_copyCodeToRom
141LM26:
142        mov     2,g2
143.stabn 68,0,46,LM27-_copyCodeToRom
144LM27:
145        cmpobne g5,g4,L18
146.stabn 68,0,48,LM28-_copyCodeToRom
147LM28:
148        mov     3,g2
149.stabn 68,0,49,LM29-_copyCodeToRom
150LM29:
151        mov     1,g5
152.stabn 68,0,50,LM30-_copyCodeToRom
153LM30:
154        mov     0,g7
155L23:
156.stabn 68,0,51,LM31-_copyCodeToRom
157LM31:
158        st      g5,(g6)
159.stabn 68,0,52,LM32-_copyCodeToRom
160LM32:
161        ld      (g6),g4
162        cmpobne g5,g4,L18
163.stabn 68,0,54,LM33-_copyCodeToRom
164LM33:
165        shlo    1,g5,g5
166.stabn 68,0,50,LM34-_copyCodeToRom
167LM34:
168        addo    g7,1,g7
169        cmpobge 30,g7,L23
170.stabn 68,0,56,LM35-_copyCodeToRom
171LM35:
172        ldconst _codeRamStart,g5
173.stabn 68,0,57,LM36-_copyCodeToRom
174LM36:
175        stob    g14,(g5)
176.stabn 68,0,58,LM37-_copyCodeToRom
177LM37:
178        ldob    (g5),g4
179        cmpobne 0,g4,L18
180.stabn 68,0,60,LM38-_copyCodeToRom
181LM38:
182        mov     15,g4
183        stob    g4,(g5)
184.stabn 68,0,61,LM39-_copyCodeToRom
185LM39:
186        ldob    (g5),g4
187        cmpobne 15,g4,L18
188.stabn 68,0,64,LM40-_copyCodeToRom
189LM40:
190        ldconst _codeRomStart,g7
191        mov     g5,g6
192        ldconst _codeRamEnd,g5
193        cmpoble g5,g6,L29
194L31:
195.stabn 68,0,65,LM41-_copyCodeToRom
196LM41:
197        ld      (g7),g4
198        st      g4,(g6)
199.stabn 68,0,64,LM42-_copyCodeToRom
200LM42:
201        addo    g7,4,g7
202        addo    g6,4,g6
203        cmpobg  g5,g6,L31
204L29:
205.stabn 68,0,67,LM43-_copyCodeToRom
206LM43:
207        mov     5,g2
208.stabn 68,0,68,LM44-_copyCodeToRom
209LM44:
210        ldconst _codeRomStart,g7
211        ldconst _codeRamStart,g6
212        ldconst _codeRamEnd,g0
213        cmpoble g0,g6,L34
214L36:
215.stabn 68,0,69,LM45-_copyCodeToRom
216LM45:
217        ld      (g6),g5
218        ld      (g7),g4
219        cmpobne g4,g5,L18
220.stabn 68,0,68,LM46-_copyCodeToRom
221LM46:
222        addo    g7,4,g7
223        addo    g6,4,g6
224        cmpobg  g0,g6,L36
225L34:
226.stabn 68,0,73,LM47-_copyCodeToRom
227LM47:
228        bx      (g3)
229L18:
230.stabn 68,0,76,LM48-_copyCodeToRom
231LM48:
232        ld      _led_array,g0
233        ldconst 0xfffff,g1
234        ldconst 0xc0000200,g7
235L41:
236.stabn 68,0,77,LM49-_copyCodeToRom
237LM49:
238        mov     1,g5
239L45:
240.stabn 68,0,78,LM50-_copyCodeToRom
241LM50:
242        stob    g2,(g7)
243.stabn 68,0,77,LM51-_copyCodeToRom
244LM51:
245        addo    g5,1,g5
246        cmpobge g1,g5,L45
247.stabn 68,0,79,LM52-_copyCodeToRom
248LM52:
249        mov     1,g5
250        mov     g1,g6
251L50:
252.stabn 68,0,80,LM53-_copyCodeToRom
253LM53:
254        ldob    (g0),g4
255.stabn 68,0,79,LM54-_copyCodeToRom
256LM54:
257        addo    g5,1,g5
258.stabn 68,0,80,LM55-_copyCodeToRom
259LM55:
260        stob    g4,(g7)
261.stabn 68,0,79,LM56-_copyCodeToRom
262LM56:
263        cmpobge g6,g5,L50
264.stabn 68,0,81,LM57-_copyCodeToRom
265LM57:
266        b       L41
267.stabn 68,0,83,LM58-_copyCodeToRom
268LM58:
269LBE3:
270LR2:    ret
271.stabs "errval:r(0,1)",64,0,32,18
272.stabs "s:r(0,20)=*(0,4)",64,0,33,23
273.stabs "d:r(0,21)=*(0,4)",64,0,34,22
274.stabs "t:r(0,4)",64,0,35,21
275.stabs "i:r(0,4)",64,0,35,23
276.stabs "z:r(0,22)=*(0,11)",64,0,36,21
277.stabn 192,0,0,LBB3-_copyCodeToRom
278.stabn 224,0,0,LBE3-_copyCodeToRom
279        .align 4
280.stabs "zeroBss:F(0,19)",36,0,85,_zeroBss
281        .globl _zeroBss
282        #  Function 'zeroBss'
283        #  Registers used: g0 g4 g5 cc
284        #                 
285        .globl  zeroBss.lf
286        .leafproc       _zeroBss,zeroBss.lf
287_zeroBss:
288        lda    LR3,g14
289zeroBss.lf:
290        mov    g14,g0
291        mov    0,g14
292.stabn 68,0,85,LM59-_zeroBss
293LM59:
294.stabn 68,0,86,LM60-_zeroBss
295LM60:
296LBB4:
297.stabn 68,0,90,LM61-_zeroBss
298LM61:
299        ldconst _bssStart,g4
300        ldconst _bssEnd,g5
301        cmpoble g5,g4,L65
302L67:
303.stabn 68,0,91,LM62-_zeroBss
304LM62:
305        st      g14,(g4)
306.stabn 68,0,90,LM63-_zeroBss
307LM63:
308        addo    g4,4,g4
309        cmpobg  g5,g4,L67
310L65:
311.stabn 68,0,93,LM64-_zeroBss
312LM64:
313        ldconst _bssStart_1,g4
314        ldconst _bssEnd_1,g5
315        cmpoble g5,g4,L70
316L72:
317.stabn 68,0,94,LM65-_zeroBss
318LM65:
319        st      g14,(g4)
320.stabn 68,0,93,LM66-_zeroBss
321LM66:
322        addo    g4,4,g4
323        cmpobg  g5,g4,L72
324        bx      (g0)
325L70:
326.stabn 68,0,96,LM67-_zeroBss
327LM67:
328LBE4:
329        bx      (g0)
330LR3:    ret
331.stabn 192,0,0,LBB4-_zeroBss
332.stabn 224,0,0,LBE4-_zeroBss
333        .text
334        .stabs "",100,0,0,Letext
335Letext:
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.